Tłumacz - jakie kryteria trzeba spełnić, by wykonywać ten zawód?

Tłumacze Wrocław

 

Zawód tłumacza wymaga spełnienia określonych kryteriów

Aby zostać tłumaczem należy przede wszystkim doskonale znać język obcy, w ramach którego chcemy pracować. Tłumacze tak zwani „zwykli” nie muszą kończyć studiów filologicznych, jednak większość z nich jest magistrem tego kierunki.  W zawodzie tłumacza pracują także obcokrajowcy, posługujący się biegle przynajmniej dwoma językami.

Inaczej rzecz ma się w przypadku tłumaczy przysięgłych, bo na nich spoczywa zdecydowanie większa odpowiedzialność i stąd wymagania są większe. Tłumacz przysięgły musi być magistrem filologii, a także zdać egzamin państwowy – kwestie te reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2014 roku.  Odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych wynika z charakteru dokumentów, które powierza im się do tłumaczenia – są to wszelkiego rodzaju umowy, faktury, pisma urzędowe, dokumenty medyczne, a także świadectwa, dyplomy, akty ślubu, a więc pisma o oficjalnej randze.  Tłumacze przysięgli realizują również tłumaczenia ustne np. podczas rozpraw sądowych, czy w postępowaniu śledczym współpracując z organami władzy państwowej.

 

Czy każdy może zostać tłumaczem?

Można by powiedzieć, że wystarczy dobrze znać język, ale nie do końca tak jest. Osoba wykonująca zawód tłumacza – zwykłego, czy przysięgłego – powinna charakteryzować określonymi cechami.  Jedną z nich jest zdolność pisania, umiejętność ubrania w słowa przetłumaczonego tekstu, czy myśli przewodniej  – czasem tłumaczenie wymaga wyłapania kontekstu, nie zaś dokładnego tłumaczenia. Z kolei w przypadku tłumaczenia ustnego istotna jest podzielność uwagi, odporność na stres, szybkość działania i umiejętność wysokiej koncentracji.

Zawód tłumacza wymaga także wiedzy merytorycznej z wybranej dziedziny - bardzo często oprócz znajomości języka, osoba wykonująca tłumaczenie musi znać specjalistyczne słownictwo, czy po prostu orientować się w danej tematyce. Tłumaczenie, zwłaszcza ustne, wymaga przekazania sensu całości wypowiedzi, nie zaś tłumaczenia słowo w słowo. To dodatkowe kwalifikacje, które jednak muszą zdobywać tłumacze, by dobrze i rzetelnie wykonywać swoją pracę.

 

tłumaczenia pisemne

tłumaczenia przysięgłe

tłumaczenia ustne

obsługa konferencji

Zleć tłumaczenie